Fremmedfrykt

Jeg skulle egentlig ikke ta opp så mange alvorlige temaer i denne bloggen egentlig men her kommer en til. Grunnen til at jeg tar det opp er egentlig på grunn av en diskusjon på jobben om flyktninger og fremmedfrykt. Jeg forstår ikke hva folk er så redd for, hva gjør de så sinte og plutselig så rasistiske? Jeg forstår at man skal være skeptisk til systemet da det har gått litt over stokk og stein men man må forstå at de som virkelig trenger hjelp er ikke noen å frykte. Joda det har kommet en del folk over som ikke trenger asyl og er her bare på grunn av økonomiske årsaker og de synes jeg også ikke fortjener å være her. Men jeg har både familie og en nabo som selv har vært og tatt imot flyktninger fra Tyrkia over til Hellas og disse menneskene er stort sett de som virkelig trenger hjelp.

Vis omsorg
Så mitt litte budskap er å vise omsorg til de personene som eventuelt kommer til ditt nærmiljø så skal du nok se at omsorg møtes med omsorg og omtanke tilbake, det må da være lettere for disse å integrere seg om alle i nærmiljøet er positive og hyggelige tilbake? Da vil jeg tro at viljen til å integrere seg i samfunnet blir både lettere og større om man blir tatt imot på en positiv måte, tenk på det neste gang du møter på flyktninger å gi de heller et smil og en varm velkomst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *